Landmaster
Landmaster

VITAJTE U NÁS!

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti majetkoprávneho usporiadania nehnuteľností, realitnej činnosti vrátane predprojektových a projektových prác ako aj inžinierskej činnosti. Pre nás je najdôležitejšia spokojnosť zákazníkov.

Ponúkame Vám na predaj resp. prenájom vlastné nehnuteľnosti za výhodných podmienok vrátane zabezpečenia zmlúv, návrhov na vklad a zápisov do katastra nehnuteľností.

Potrebujete oceniť nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt, obchodný priestor a pod.) na trhovú hodnotu a to buď pre účel jej zaradenia do majetku, predaja, alebo získania hypotekárneho resp. iného druhu úveru? Výhodne prostredkovávame vypracovanie posudkov a ohodnotenie nehnuteľností na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti všetkými metódami.

PONÚKAME VÁM SLUŽBY


Majetkoprávne usporiadania nehnuteľností Legalizácia a zápis stavieb do katastra Inžinierska činnosť Územnoplánovacie dokumentácie, obstarávanie, prerokovanie Urbanistické štúdie, zadania, prerokovanie Zabezpečenie podkladov k posudzovaniu vplyvov pre životné prostredie / EIA/ k strategickému enviromentálnemu posudzovaniu /SEA/ Realitná činnosť Znalecké posudky na nehnuteľnosti


NAŠI PARTNERI

Jazzy Garden Tonex Baucentrum Central office Comorra Park