Impressum
LAND MASTER s.r.o. Vás týmto oprávňuje používať uverejnené informácie výhradne pre Vaše osobné, nie komerčné použitie. Materiály, ktoré sa nachádzajú na týchto stránkach, nesmiete žiadnym spôsobom upravovať, reprodukovať alebo vystavovať v prostredí internetu.

LAND MASTER s.r.o. môže obsah týchto stránok kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť LAND MASTER s.r.o. nie je v žiadnom prípade zodpovedná za priame alebo nepriame škody spôsobené poskytnutím, respektíve neposkytnutím informácií a služieb na týchto stránkach, a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tejto internetovej prezentácie.

LAND MASTER s.r.o.
Krymská 2606/6, 945 01 Komárno

Tel.: +421 905 275 593
Email: landmastersro@gmail.com
www.landmaster.sk

IČO: 46 109 048
DIČ: 2023239262
Okresný súd Nitra, Oddiel: sro, vložka č. 28759/B zo dňa 05.04.2011


NAŠI PARTNERI

Jazzy Garden Tonex Baucentrum Central office Comorra Park